Zemljište na prodaju

Zemljište na prodaju ukupno predstavlja površinu od oko 51 000 m2, a sastoji se od nekoliko parcela pod brojevima 431/1 – 431/2 – 431/3 – 431/4 – 431/5 – 431/202 (9).

Katastarski Slunj na lokalitetu Drežnik Grad, državna cesta 1, 217 Zagreb – Bihać, ovo zemljište karakteriziraju šumovita područja, neiskorišteno zemljište, livade koje lokalno stanovništvo koristi za prehranu stoke i parcele konstruktivan, prelazi državna cesta 217.

Konfiguracija ima prednje dijelove na ovoj državnoj cesti, 600 metara s jedne i 325 metara s druge, što bi moglo biti očito zanimljivo za bilo koji projekt razvoja imovine.

Planovi

Share this: